Lifeplanning (Nieuw)

Wat wil jij bereiken?

Iedereen heeft wensen waarvan hij of zij denkt dat die nooit in vervulling zullen gaan of die worden uitgesteld naar later. Maar klopt dat wel, kan het ècht niet en wanneer is ‘ later’ dan?   De manier waarop je leeft  is vaak een gevolg van allerlei toevalligheden.  Misschien is het tijd je eens af te vragen of het leven dat je leeft wel het leven is dat je wilt, of ambieert…  Je leeft tenslotte maar èèn keer!  Neem daarbij het heft in eigen handen en laat je professioneel bijstaan door een Lifeplanner.  

Een Lifeplanner kan je helpen…

Professionele Lifeplanners werken met een vast omschreven Financial Life Planning systematiek. Deze methode  zorgt ervoor dat je niet alleen zicht krijgt op hetgeen je eigenlijk je hele leven lang al wenste. Je wordt tevens geholpen de obstakels uit de weg te ruimen die het  voor jou persoonlijk onmogelijk (lijken te)  maken het ècht gewenste (droom) leven te leven.

Hoe werkt het…

Er zullen bij aanvang een aantal persoonlijke gesprekken plaatsvinden op een locatie van je keuze. Hierna worden  er  afspraken gemaakt met als doel je te begeleiden zo lang je wilt. Indien gewenst tot en met het bereiken van de gestelde doelen. Dit gebeurt op een zeer intensieve en persoonlijke wijze in samenwerking met Arthur Joosting Bunk van Plan je Plan Advies,  die tevens lid is van de Vereniging van Lifeplanners Nederland