Dienstenwijzer

Onze werkwijze hebben wij vastgelegd in onze Dienstenwijzer. In deze Dienstenwijzer staat niet alleen hoe wij werken maar ook wat u van ons mag verwachten. Al onze relaties krijgen een Dienstenwijzer uitgereikt of opgestuurd. Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst, onderstaande informatie te verstrekken.

Onze kantoorgegevens luiden:

Zie contactgegevens

Aard van onze dienstverlening

Ons kantoor heeft vergunning voor bemiddeling en advisering in:

  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Hypotheken
  • Spaarrekeningen
  • Betaalrekeningen
  • Elektronisch geld
  • Consumptief krediet

In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheden van Spaarrekening en Beleggingsrecht Eigen woning, Lijfrentespaarrekening en Lijfrentebeleggingsrecht.

Klachten

Uiteraard zijn wij u zo goed mogelijk van dienst. Indien u desondanks niet tevreden bent, horen wij dat graag, zodat wij in goed overleg met u tot een bevredigende oplossing kunnen komen. Als u van mening bent dat wij uw klacht niet adequaat hebben afgehandeld kunt u zich wenden tot: Kifid (Klachten instituut financiële dienstverlening) Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 (€ 0,10 per minuut) Meer informatie klik hier.

Adviesvrijheid

Wij hebben geen contractuele verplichting jegens banken, verzekeraars of anders aanbieders van financiëleproducten; wij zijn volledig adviesvrij.

Aandelenbelang en zeggenschap

Er is geen enkele financiële instelling die over enig deel van de aandelen van ons kantoor beschikt. Dit betekent dat wij zelf de volledige zeggenschap hebben.

Selectie van aanbieders

Wij maken een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Niet alle aanbieders voldoen aan onze kwaliteitscriteria; reden waarom wij werken met een aantal voorkeursmaatschappijenen banken.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden in beginsel gefinancierd door de banken en verzekeraars met wie wij u in contact brengen. Als wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekeningbrengen voor onze dienstverlening, informeren wij u daarover vooraf.

Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden van Be Moneywise in te zien.