Lenen

Geld lenen, wat schiet u daarmee op?

Uw mogelijkheden om geld te lenen zijn afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst is het van belang om voor uzelf na te gaan of uw budget de extra lasten van een lening toelaat. Met andere woorden hoe verhoudt uw inkomen zich met uw totale nieuwe lasten. Dit aspect is van groot belang. Niet alleen voor uzelf maar ook voor de verstrekker van een financiering. De financiering moet immers verantwoord kunnen worden vertrekt.

Laat u niet verleiden, Be moneywise!

Vaak lijkt het krijgen van een lening een hele normale zaak getuige de advertenties van kredietverstrekkers. Voordat u gaat lenen moet u voor uzelf nagaan of dit voor u wel de oplossing is die echt bij u past. Wellicht is het verstandiger uw wensen tijdelijk wat bij te stellen. Hiermee kunt u vaak een hoop geld besparen. Verstrekkers van leningen rekenen daarvoor vaak hoge rentes of vergoedingen.Dit geld met name ook voor postorder bedrijven die met rentes werken die in bijna alle gevallen hoger liggen dan 15% op jaarbasis. Soms verplicht men u ook verzekerings en andere producten af te nemen als voorwaarde voor de verstrekking van de lening. Indien u twijfelt, raadpleeg ons dan. Voorkomen is vaak beter dan genezen.

Produktvormen

Als u dan toch zou besluiten geld te lenen dan zijn er  vier  mogelijkheden, te weten verhoging van de hypotheek, een doorlopend krediet,  een persoonlijke lening en een kapitaallening.

Het verhogen van de hypotheek

In dit geval moet u dus al wel in het bezit zijn van een huis, er moet sprake zijn van , enige, overwaarde en u moet beschikken over een structureel inkomen. Het voordeel van het verhogen van de hypotheek is dat kan worden geprofiteerd van de (lage) hypotheekente. De lasten van een dergelijke lening zijn hierdoor, ten opzichte van de andere vormen, laag. Echter, u moet kosten maken die relatief hoog zijn omdat de hypotheek moet worden aangepast. Bovendien is de looptijd van een hypotheek in bijna alle gevallen langer, omdat hypotheken in de regel worden aangegaan voor dertig jaar.

Het Doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet is er sprake van een vrij opneembaar en aflosbare kredietruimte tot een vooraf overeengekomen maximum. U betaalt als u geld heeft opgenomen per maand een vast percentage (1 of 2%) van dit maximum, de zogenaamde kredietlimiet. De hoogte van de rente is vaak afhankelijk van die limiet. Hoe hoger de limiet, hoe lager de rente. Voordelen van een doorlopend krediet

  • Flexibel: u kunt krediet opnemen en aflossen wanneer u dat wilt;
  • Handig als u vooraf niet precies weet hoeveel geld u nodig heeft;
  • Vaak voordeliger dan andere vormen van krediet. 

 Nadelen van een doorlopend krediet

  • Variabele krediet rente;
  • Hierdoor weet u niet vooraf hoeveel u totaal aan rente moet betalen en wanneer u de lening heeft afgelost;

Eigen discipline is een vereiste om te voorkomen dat de lening nooit wordt afgelost.

Persoonlijke lening

U ontvangt als lening een bedrag, dat vervolgens gedurende een vaste looptijd middels een vast patroon, bijvoorbeeld per maand, wordt afgelost. Voordelen van een persoonlijke lening

  • Lening met vaste rente, dus ook geen risico dat deze (flink) omhoog gaat;
  • U weet dus vooraf hoeveel u moet betalen en wanneer de lening is afgelost.

Nadelen van een persoonlijke lening

  • Starheid;
  • De rente voor de lening is vaak hoger dan de rente bij een doorlopend krediet.

Kapitaallening

Daarnaast komt u af en toe nog kredietvormen tegen die gekoppeld zijn aan een kapitaalverzekering. Denk aan spaar-krediet, beleggings-krediet, etc. Uw lening wordt hierbij niet afgelost gedurende de looptijd, maar in plaats daarvan spaart en/of belegt u in een gekoppelde kapitaalverzekering. Het nadeel van deze leenvorm is dat de verzekering vaak een lange looptijd kent en dat u in de premie ook de kosten van de verzekering of belegging betaald. Strikt genomen is dat duurder.

Kopen op afbetaling

Het kopen op afbetaling is eveneens een vorm van kredietvertrekking. Al eerder las u dat hiervoor vaak torenhoge rentes worden gerekend van vaak meer dan 15% per jaar. Heel verleidelijk als u een bankstel wilt kopen omdat u door het oude bent heen gezakt. Maar ook heel erg duur. Als het kan dus niet doen. Het is vaak beter te kiezen voor de eerder genoemde leenvormen of te sparen en daarna pas te kopen.

Kredietbescherming

Kredietbescherming biedt u zekerheid als u toch gaat lenen. Het is helaas geen uitzondering, werkloos of arbeidsongeschikt te worden. Uw maandelijkse inkomsten zullen in zo’n geval sterk teruglopen, terwijl uw vaste uitgaven, zoals de termijnbetaling van iedere vorm van krediet, gewoon blijven doorlopen. Wist u dat uw inkomen zomaar 30% of meer kan dalen als u en/of uw partner ziek wordt of werkloos raakt? Om te voorkomen dat u en/of uw partner niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is er de kredietbescherming. De kredietbescherming neemt uw maandelijkse financieringsverplichting (deels) over bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van u of uw partner. Neem daarom geen risico en bescherm uw krediet tegen een klein bedrag per maand. Bekijk hier de mogelijkheden voor u op het gebied van lenen.