Pensioenadvies

 

Pensioen in de schijnwerpers
Hoe ziet uw inkomen eruit als u 65 wordt? Kunt u straks nu wel of niet eerder stoppen met werken?  Wat is een pensioengat en heeft u dat ook? Dit soort vragen stelt iedereen zichzelf wel eens. Het zijn niet allemaal even simpel te beantwoorden vragen. Het antwoord hangt namelijk af van een aantal persoonlijke factoren. Om de vragen te kunnen beantwoorden, moet u eigenlijk eerst weten hoe het pensioenstelsel in Nederland is opgebouwd.

Het pensioenstelsel
In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers:
1.  AOW-pensioen
Iedereen heeft recht op dit basispensioen van de overheid dat op 65 jarige leeftijd ingaat
2. Aanvullend pensioen uit de relatie werkgever werknemer
Werknemers bouwen meestal via hun werkgever een ouderdomspensioen op
3.  Aanvullende regelingen
U kunt zelf voor aanvulling op uw pensioen zorgen. Bijvoorbeeld in de vorm van een  kapitaal of lijfrentepolis. Een pensioengat of persoonlijke  financiële wensen kunnen hier een reden voor zijn.

Heeft u een goed pensioen of denkt u dat…
De meeste mensen denken dat de som van de AOW-uitkering en het werkgeverspensioen voldoende zijn voor een goede oudedagsvoorziening. Dit is in veel gevallen echter niet zo. In Nederland is de norm voor een goed pensioen 70% van het laatstverdiende loon. Als u die 70% niet haalt, hebt u een zogenoemd pensioengat. Voor 80% van de Nederlandse werknemers is dat van toepassing. Bovendien kan het zijn dat u helemaal niet wilt dat uw inkomen daalt op het moment van pensioenering of dat u bepaalde persoonlijke  financiële wensen heeft.

Oplossingen
Als u een pensioengat hebt, is het mogelijk met een aanvullende lijfrenteverzekering toch een  aanvullend pensioen op te bouwen. Bij een aantoonbaar pensioengat zijn de ingelegde premies aftrekbaar, de uitkeringen, de lijfrentes,  zijn vanaf de pensioendatum belast. De pensioendatum ligt, vanaf 1-1-2006  vast op 65 jaar.
Het is ook mogelijk te reserveren voor uw pensioen zonder dat u zich vastlegt op 65 jaar en zonder dat u lijfrentes ontvangt. U ontvangt een uitkering ineens op een moment dat u zelf kiest. Ook is het mogelijk dat u zelf, of met onze hulp, een eigen financiële planning maakt, waarbij u gebruik maakt van de verschillende mogelijkheden die banken en verzekeraars u bieden. In dit kader helpen wij u graag want, de ervaring leert vaak: Eigen Beheer leidt tot meer.

Wilt u meer weten over uw pensioensituatie, vul dan uw gegevens in op onderstaande site. Mochten de uitkomsten daartoe aanleiding geven, maak dan een afspraak.

Zie tevens: www.pensioenkijker.nl