Sparen

spaarvarken
Vermogensvorming is een must

Met een zich steeds verder terugtrekkende overheid wordt het vormen van een eigen vermogen steeds belangrijker. Om een eigen vermogen te vormen zijn er veel mogelijkheden. Zo kunt u besluiten om te gaan beleggen, te gaan verzekeren of te gaan sparen.

Beleggen

U kunt op verschillende manieren gaan beleggen. Beleggen is niet zonder risico. U kunt met beleggen een hoger rendement halen dan met sparen. U loopt echter ook het risico van een negatief rendement. Van verlies dus. Om die reden is het verstandig om u te laten begeleiden en goed afgewogen keuzes te maken. Wij helpen u hier graag mee. Be Moneywise heeft op dit gebied verschillende productmogelijkheden in huis. Zoals de producten van ING Bank, Aegon, Allianz en de Holland Beleggingsgroep. Be Moneywise bemiddelt niet in beleggingsobjecten.

Verzekeren

Deze manier wordt vaak gekozen als het financiële doel op een wat langere termijn ligt en als er sprake is van een overlijdensrisico van de spaarder zelf of van de begunstigde. Bijvoorbeeld in het geval van sparen voor de studie van kinderen op een termijn van bijvoorbeeld  tien jaar. Of voor het sparen voor een eigen woning op een termijn van dertig jaar. Een bijkomend voordeel van verzekerd sparen is de stok achter de deur. U weet immers waarvoor u spaart en waar u aan toe bent. Bovendien geven sommige verzekeraars garanties voor de einduitkering en zijn er verzekeraars die garanties geven op reeds ingelegde premies. Dit kan heel interessant zijn voor jonge spaarders.  De kosten van verzekerd sparen zijn wel wat hoger dan van sparen op een spaarrekening of op een beleggersrekening. Be Moneywise beveelt op dit gebied de producten van Aegon, Falcon en Allianz aan.

Sparen

Dan is er natuurlijk ook nog het ouderwetse sparen bij een bank. Maar dan wel tegen aantrekkelijke voorwaarden en een goede rente.  Banksparen leent zich met name goed voor de korte termijn. Daarom zijn de voorwaarden waaronder u spaart belangrijk. Flexibiliteit is een must. Be Moneywise is altijd op zoek naar interessante mogelijkheden voor spaarders.  Op dit moment bevelen wij  Argenta Spaarbank N.V. aan. Argenta Spaarbank N.V. is een nieuwe speler op de spaarmarkt. Via ons kunt u een internetspaarrekening openen en profiteren van een rente die 0,5% hoger ligt dan gemiddeld in de markt. En zonder voorwaarden zodat u direct weer over uw saldo kunt beschikken als u dat nodig heeft. Argenta heeft ook een Internetbankrekening waarvan u kosteloos gebruik kunt maken. Meer informatie over de Argenta Spaar- en bankrekening vindt u hieronder. Wilt u een rekening afsluiten dan kan dat. Wilt u worden begeleid, dan kan dat ook. Bel tijdens kantooruren met Jan Damhof. Hij staat u graag met raad en daad terzijde.